Avís Legal

 

Dades Identificatives


El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l'accés i l'ús de la pàgina web http://www.gest-com.com, en endavant el lloc Web "gest-com.com” és un domini a Internet que la seva titularitat pertany a GEST-COM S.L., amb domicili al C/ Oms i de Prat, 13 - 08242 Manresa, i amb NIF. B-62.442.397.


L'ús del lloc Web implica l'expressa i plena acceptació d'aquestes condicions generals, sense perjudici de les condiciones particulars que poguessin aplicar-se als serveis concrets del lloc Web.

 

 


 

Política de Privacitat


Privacitat i protecció de dades
El tractament de les dades de caràcter personal que es realitzin mitjançant aquest Lloc Web s'ajustarà a lo establert per la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i demés normatives d'aplicació.


Els criteris seguits per GEST-COM S.L. respecte a la utilització de les dades personals que vostè faciliti lliure i voluntàriament mitjançant els serveis ofertats en aquest Lloc Web son els que es recullen en el document sobre Política de Privacitat i Protecció de Dades.


Propietat industrial i intel·lectual
La informació, continguts i elements subministrats mitjançant aquest Lloc Web es troben protegits per la legislació sobre propietat industrial i intel·lectual.


L'usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre la informació, els continguts, elements i qualsevol altre component inclosos en el Lloc Web, o subministrats mitjançant el mateix, pertanyen a GEST-COM S.L.


GEST-COM S.L., és titular dels elements que integren el disseny gràfic del seu Lloc Web, codi font i software, logotips, texts, textures, menús, icones de botons, gràfics, imatges, fotografies, logotips, arxius de so i vídeo, animacions i qualsevol altre contingut o components del Lloc Web o, en qualsevol cas que disposin de la corresponent autorització o llicencia per la utilització de dits elements.


GEST-COM S.L. podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació i continguts d'aquest Lloc Web o en la seva configuració o presentació.


Els enllaços continguts en aquest Lloc Web poden dirigir-se a pàgines Web de tercers.GEST-COM S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió, continguts, informacions o serveis que poden aparèixer en dits llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu.


Recomanacions de visualització


El format de les pàgines d'aquest Lloc Web han estat pensades per poder ser visualitzades de forma òptima sota les següents especificacions tècniques:


Navegadors a utilitzar: optimitzat per Internet Explorer 6 o superior i compatible amb Netscape 5 o superior, Mozilla, Chrome i Safari.


Resolució recomanada: 1024x768.


Tamany de text: Mitjà


Adreça de contacte: gest-com@gest-com.com


Per qualsevol aclariment sobre les presents condiciones generals o qualsevol altre aspecte, tenen a la seva disposició les següents adreces:


GEST-COM S.L.
C/ Oms i de Prat, 81 · 08240 MANRESA
Tel: (+34) 93 877 01 03
gest-com@gest-com.com - www.gest-com.com


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Què t'oferim?

 

 

 

Marketing i Comunicació

Oferim totes les accions necessaries per a ampliar la seva cartera de clients.

Disseny exclusiu a la teva mida.

Manteniment integral per mantenir la teva web sempre al dia.

Publicitat i disseny

Gestionem tot el procés desde el disseny fins a la impressió i mailing final.